infra fgag

Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

O projektu

Opći cilj projekta je objedinjenim organizacijskim reustrojem i unapređenjem infrastrukture znanstveno-istraživačkog sektora FGAG Split doprinijeti razvoju znanstvenoistraživačke djelatnosti Sveučilišta u Splitu, te šire lokalne i regionalne zajednice Jadranske Hrvatske, s naglaskom na pametnu specijalizaciju u području ekološki prihvatljivih tehnologija, opreme i naprednih materijala te ekološki prihvatljivih prometnih rješenja.

 

Provedbom projekta FGAG Split podići će se razina znanstveno-istraživačkih radova, projekata, inovacija i patentnih prijava u područjima zelene i održive gradnje, brige za okoliš te održivo urbano planiranje inteligentnih gradova i transporta.

Specifični ciljevi projekta

 1. Izvršiti organizacijsku reformu znanstveno-istraživačkog sektora FGAG Split s posebnim naglaskom na razvoj primijenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom, objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture te praćenja i unapređenja ostvarenja rezultata i outputa nabavljene opreme

 2. Rekonstruirati i dograditi laboratorije za potresna ispitivanja i hidrotehniku na izdvojenoj lokaciji FGAG Split u Žrnovnici u svrhu dostizanja standarda znanstveno-istraživačkih radova u predmetnim ključnim znanstvenim područjima •

 3. Rekonstruirati postojeće građevine FGAG u Splitu u svrhu ostvarenja kompatibilnosti laboratorija s novom znanstveno-istraživačkom opremom te unaprjeđenja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti zgrada

 4. Unaprijediti znanstveno-istraživačku infrastrukturu FGAG Split kroz nabavku nove znanstveno-istraživačke opreme za 11 laboratorijskih jedinica FGAG:

  › Laboratorij za potresna ispitivanja

  › Geotehnički laboratorij › Laboratorij za konstrukcije

  › Laboratorij za materijale

  › Laboratorij za numerička modeliranja

  › GIS laboratorij

  › Geodetski laboratorij

  › Laboratorij za implementaciju suvremenih tehnika u arhitekturi

  › Mobilni laboratorij za prometnice

  › Mjerna stanica za energiju vjetra

  › Hidrotehnički laboratorij Žrnovnica

Aktivnosti

 • Provedba organizacijske reforme
 • Rekonstrukcija – dogradnja laboratorija FGAG u Žrnovnici
 • Rekonstrukcija postojećih građevina FGAG u Splitu
 • Nabavka znanstvene opreme
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Očekivani rezultati projekta

 • Provedena organizacijska reforma istraživačko-razvojnog sektora FGAG-a, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, te sustav kontinuirane suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarskim sektorom te ostalim znanstveno-istraživačkim centrima u Hrvatskoj i inozemstvu
 • Rekonstruirane i dograđene nove prostorije laboratorija – lokacija FGAG Žrnovnica
 • Rekonstruirane postojeće zgrade FGAG Split – povećana energetska učinkovitost zgrada, rekonstruirane prostorije laboratorija za smještaj nove znanstveno-istraživačke opreme
 • Nabavljena specijalizirana znanstveno-istraživačka oprema za 11 laboratorija
 • Uspješno proveden i implementiran projekt „Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG Split do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji“ sa svim aktivnostima te isti uspješno prezentiran javnosti

Novosti

Provedba projekta produžena do 1. srpnja 2021.

28/10/2020

20.10.2020. – Pandemija koronavirusa, koja se u Hrvatskoj pojavila 25. veljače 2020., za cijelu je Hrvatsku pa tako i dionike na projektu donijela niz promjena u redovnom poslovanju i življenju. Ova nepredvidljiva i od strane korisnika neovisna promjena uzrokovala niz posljedičnih reakcija u provedbi projekta i stoga su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i  Središnja agencija […]

opširnije...

Potpisano 9 ugovora o nabavi znanstvene opreme

30/09/2020

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) 2018. godine odobreno je gotovo 83 milijuna kuna iz Europskih fondova, kako bi uredio i opremio ukupno 11 laboratorija, dijelom u zgradi ovog fakulteta u Sveučilišnom kampusu, a dijelom na fakultetskom zemljištu i hali u Žrnovnici.   Realizacija ovog projekta i prateće aktivnosti imati će značajan utjecaj na podizanje […]

opširnije...