Radovi na rekonstrukciji i dogradnji građevine Laboratorij FGAG u Žrnovnici

30/09/2020

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji građevine Laboratorij za potresna ispitivanja i hidrotehniku Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Žrnovnici: