Potpisan ugovor o uslugama stručnog nadzora

08/11/2019

05.07.2019. – Potpisan je ugovor o uslugama stručnog nadzora na rekonstrukciji postojećih građevina Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u sklopu sveučilišnog Kampusa u Splitu i rekonstrukciji i dogradnji laboratorija Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Žrnovnici s tvrtkom INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba.