Potpisan Ugovor o bespovratnom financiranju projekta „Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji“

05/11/2019
  • Dana 4.5.2018.  potpisan je Ugovor o bespovratnom financiranju projekta „Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji“ iz EU fonda za regionalni razvoj za razdoblje od 1.6.2018. – 1.1.2021.
  • Potpisivanju Ugovora prethodio je dugotrajan i opsežan proces pripreme koji je započeo još 2015. godine kada je izrađeni glavni projekti za sve zahvate u okviru INFRA FGAG (rekonstrukcija postojećih zgrada u Splitu te rekonstrukcija i dogradnja laboratorija u Žrnovnici) i njegovo uključenje u ˝Pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.–2020. – treći poziv“. U 2016. godini potpisan je Ugovor o bespovratnom financiranju izrade projektne dokumentacije (izvedbeni projekti i studije izvodljivosti) te plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa) u iznosu od 2.107.242,50 HRK. Dana 30.6.2017. prijavljen je Projekt INFRA FGAG na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija’‘ (prijavljene aktivnosti: izvođenje radova, nabava znanstvene opreme i organizacijska reforma).